آموزشگاه علمی نیکو

برگزاری کلاس های کنکور تقویتی

موفقیت یک انتخاب است

لیست دوره های سال تحصیلی 98-97

ردیف کد دوره نام درس نام گروه مدرس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت و روز تشکیل ظرفیت هزینه ظرفیت خالی